Classic Sudoku PRO(No Ads)

Classic Sudoku PRO(No Ads)

0.0 VNĐ 65.000 VNĐ

Classic Sodoku Pro  hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo .
Trò chơi có hai cách chơi , cổ điển và không giới hạn. chế độ cổ điển chứa đựng 1000 câu đố độc đáo của bốn mức độ khó khăn. hỗ trợ phong cách chơi không giới hạn ba chế độ chơi khác nhau:
1. một lĩnh vực 6×6 trò chơi với phần phụ 2×3
2. một lĩnh vực 9×9 trò chơi với phần phụ 3×3
3. một lĩnh vực 12×12 trò chơi với phần phụ 3×4

Đối với mỗi chế độ chơi có bốn mức độ khó khăn khác nhau, mà không phải đo bằng số lượng các giá trị thiết lập mà là bởi các chiến lược giải quyết cần thiết để giải quyết trò chơi.

**************************************

Sudoku is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle game. The objective is to fill a 9×9 grid with digits so that each column, each row, and each of the nine 3×3 sub-grids that compose the grid contains all of the digits from 1 to 9.
The sudoku logic puzzle is completely free and no advertisement is used.
This innovative sudoku free game has several best features like game time and history.
The game has two game play style- Classic and Unlimited. Classic mode contains 1000 unique puzzle of four difficulty levels. Unlimited game style support three different game modes:
1. a 6×6 game field with 2×3 subsections
2. a 9×9 game field with 3×3 subsections
3. a 12×12 game field with 3×4 subsections

For each game mode there are four different difficulty levels, that are not measured by the number of set values but rather by the solving strategies needed to solve the game.

 

Lưu ý :Ứng dụng – game có thể hết khuyến mãi bất kỳ lúc nào,nó chỉ áp dụng trong một thời gian nào đó tùy thuộc vào nhà phát triển  ,vào thời gian bài viết này xuất bản thì khuyến mãi vẫn còn 

 

 

 

Hãy để lại comment đánh giá của bạn về khuyến mãi này

Leave a reply

Register New Account
Reset Password